Regulament de organizare şi desfăşurare

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 - Festivalul-concurs „Voinicelul" este o manifestare artistica organizata la nivelul învatamântului prescolar la initiativa si sub patronajul Inspectoratului Scolar al Judetului Suceava.

Art. 2 - Scopul acestei manifestari este descoperirea copiilor cu potential artistic, promovarea si orientarea acestora pe filiera vocationala, valorificarea obiceiurilor, traditiilor si creatiilor artistice adecvate vârstei, amplificarea si revigorarea activitatilor artistice la nivelul învatamântului prescolar.

Art. 3 - Festivalul-concurs se desfasoara anual, pe patru etape, dupa cum urmeaza:

 • faza locala: organizata la nivelul fiecarei unitati prescolare sau pe grupuri de unitati, în perioada ianuarie-martie a fiecarui an;
 • faza zonala, organizata în centrele: Suceava, Falticeni, Radauti, Vatra Dornei, Câmpulung, Siret, Gura Humorului, la sediile Caselor Culturii sau în alte locatii stabilite împreuna cu partenerii/sponsorii în cursul primei jumatati a lunii mai;
 • faza judeteana: organizata la sediul Casei Culturii Suceava/„Dom Polski"/în aer liber, alte locatii, în a doua jumatate a lunii mai.
 • faza nationala: organizata la Suceava pe baza de CD/DVD-uri (nereturnabile) predate odata cu fisa de înscriere de catre conducerea fiecarei gradinite, în prima parte a lunii iunie.

Art. 4 - Festivalul-concurs „Voinicelul" se desfasoara în parteneriat cu Prefectura, Consiliul Judetean, Primariile oraselor si comunelor, Palatul/Cluburile copiilor, Liceul de Arta, parinti si sponsori.

Art. 5 - Organizatorii festivalului sunt: Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, unitatile de învatamânt prescolar si comitetele de organizare zonale, judetean si national- constituite anual.

Art. 6 - Prestatia formatiilor va fi apreciata de un juriu alcatuit din cinci - sapte membri, dupa cum urmeaza:

 • inspectorul de specialitate pentru învatamânt prescolar;
 • profesori-specialisti pentru genurile abordate în concurs;
 • personalitati artistice locale;
 • un reprezentant al comunitatii locale.

Art. 7 - Evolutia formatiilor artistice va fi recompensata cu: ,,Trofeul Festivalului Voinicelul" (pentru formatii, grupuri) si “Placheta Festivalului Voinicelul" (pentru evolutiile individuale)- numai la faza nationala, ,,Premiu de excelenta"- numai la faza judeteana, Premiul I, II, III, Diploma de participare; dulciuri, carti, jucarii oferite de sponsori, în cazul în care acestia vor exista.

Capitolul II - Conditii de participare 

Art. 1 - Sunt admise sa participe formatii din gradinitele de stat (cu program normal, prelungit, saptamânal) si din cele particulare.

Art. 2 - Participarea formatiilor la faza zonala este accesibila candidatilor care au obtinut Premiul I la faza locala (pe gradinita); faza judeteana este accesibila candidatilor care au obtinut Premiul I la faza zonala, iar cea nationala celor care au obtinut ,,Premiu de excelenta"/ Premiul I la faza judeteana- pe baza de CD/DVD.

Art. 3 - Sectiunile abordate în cadrul Festivalului-concurs sunt:

 • sectiunea I - arta vocala si instrumentala;
 • sectiunea II - arta coregrafica;
 • sectiunea III - arta muzical-coregrafica;
 • sectiunea IV - arta dramatica (doar la faza locala, zonala si judeteana).

Art. 4 - Înscrierea formatiilor în concurs se face de catre conducerea unitatii de învatamânt la Comitetele de organizare numite de Inspectoratul Scolar anual, pe baza unei fise de înscriere, ce va contine precizarile:

 • genul abordat: recitare, dans, solist…etc
 • numarul participantilor din fiecare formatie;
 • durata evolutiei;
 • denumirea cântecelor/poeziilor/dansurilor etc.;
 • numele participantilor individuali;
 • numele îndrumatorului de formatie si al educatoarei;
 • unitatea de învatamânt. Datele de mai sus vor fi prezentate în format electronic, sub forma de tabel.

Art. 5 - Îndrumatorii solistilor, formatiilor prezente în concurs vor asigura CD/DVD-ul cu suportul muzical (CD/DVD-uri simple ce pot fi citite de orice aparatura), sa cuprinda doar piesa, piesele prezentate în concurs. Pentru sectiunea I CD/DVD-ul va contine doar coloana sonora (acompaniament).

Capitolul III - Desfasurarea concursului 

A. Sectiunea I - Arta vocala si instrumentala

Art. 1 - La sectiunea I sunt cuprinse urmatoarele genuri:

Muzica (cu repertoriu adecvat vârstei):

 • populara  
 • folclorul copiilor  
 • usoara
 • corala
 • folk
 • instrumentala

Art. 2 - Pot evolua urmatoarele formatii:

 • solisti vocali;
 • grupuri vocale: duet, trio, cvartet, etc. (max 20 de copii)
 • grupuri corale(cor) – peste 20 de copii
 • solisti instrumentisti;
 • miniorchestre;
 • formatii vocal-instrumentale (în care se folosesc pseudo-instrumente, instrumente-jucarie sau instrumente acordate). Repertoriul (piesele prezentate în concurs) sa fie specific vârstei prescolare, accesibil posibilitatilor interpretative ale copiilor, cu o structura melodica cantabila, mesajul transmis prin continutul acestora sa fie adecvat vârstei prescolare; Ambitusul copiilor (întinderea vocii ) sa fie mai mare decât ambitusul melodiei;

Art. 3 - Durata evolutiei în concurs este urmatoarea:

 • solist vocal/instrumentist - max 3 minute (2-3 strofe sau fragment din piesa);
 • formatie vocala/instrumentala/vocal-instrumentala – max 4-5 minute;
 • grup vocal/coral - max 5 minute
 • miniorchestra - max 5 minute.

Art. 4 - Numarul pieselor prezentate în concurs:

 • pentru solist vocal/instrumentist - 1 piesa;
 • pentru grup vocal/instrumental/coral - 2 piese;
 • pentru miniorchestra – minim 1 – maxim 2 piese;

Art. 5 - Vârsta copiilor participanti la Sectiunea I este cuprinsa între 4 si 6 ani.

Art. 6 - Pentru stabilirea ierarhiei concurentilor, juriul va acorda note pentru urmatoarele aspecte: accesibilitatea si specificul repertoriului, intonatie, simt ritmic, dictie, interpretare, prezenta scenica, text adecvat, altele; la faza nationala jurizarea se va face si în functie de calitatea înregistrarii audio/video.

Acompaniamentul / suportul muzical auxiliar va fi pe format audio Trak, nu MP3 sau alte formate.

B. Sectiunea II - Arta coregrafica

Art. 1 - Sectiunea II cuprinde urmatoarele genuri coregrafice:

 1. dans modern;
 2. dans clasic (compozitie de elemente clasice pe muzica clasica, inspirate din balete clasice);
 3. dans de caracter (are în coregrafie pasi de dans popular specifici diferitelor popoare - dans spaniol, dans rusesc, dans tiganesc, tarantella, etc;
 4. dans popular stilizat (are ca fond muzical muzica populara româneasca stilizata, doar acompaniament instrumental – fara versuri; contine pasi de dans popular stilizat, iar costumele vor fi populare stilizate; nu se utilizeaza denumirea de dans etno);
 5. dans cu tema (miscarea, muzica au o tema/idee);
 6. dans de societate (vals, tango, etc.; genul de dans ales trebuie exemplificat cu pasi specifici de cel putin 32 T);
 7. dans de epoca (menuet);
 8. fantezie coregrafica (elemente de dans de orice gen pe o anumita tema muzicala transpuse în viziune proprie);
 9. jocuri muzicale (contin miscari specifice copiilor; nu se utilizeaza denumirea de poveste muzicala/dans ritmic);
 10.  dans sportiv :majorete, latino;
 11.  dans popular:

        - fete

        - baieti

        - mixt

1. Strigaturile ce însotesc dansul popular prezentat nu se înregistreaza pe CD - ul cu fondul muzical, ci vor rostite de copii în timpul dansului.

2. Orchestratia/ acompaniamentul, live sau înregistrat, va fi traditional (formatie cu instrumente populare, fara orga);        

Art. 2 - Durata de evolutie pentru genurile cuprinse la articolul 1:

 • punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – min 2,5- max 4 minute;
 • punctul 11, 4 - 5 minute (repertoriu alcatuit din cel putin 2 dansuri diferite).

Art. 3 - Vârsta copiilor participanti la Sectiunea II este cuprinsa între 4 si 6 ani.

Art. 4 - Numarul copiilor cuprinsi în formatii difera în functie de genul abordat dupa cum urmeaza:

 • punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 de la Articolul 1– minim 12 - 14 participanti;
 • punctul 11 de la Articolul 1 - minim 12 participanti – max 32;

Art. 5 - Pentru stabilirea ierarhiei concurentilor, juriul va acorda note pentru urmatoarele aspecte: valoarea repertoriului si adecvarea acestuia vârstei copiilor, desen coregrafic, valoare interpretativa, sincronizare, ritmicitate, impresie artistica, autenticitatea repertoriului si a costumatiei, concordanta dintre genul abordat-creatia coregrafica-costumatie-muzica; desenul coregrafic ce va cuprinde cel putin 3 schimbari (exemplu: dintr-o linie în doua linii sau sah; din cerc în arc de cerc sau cercuri concentrice); la faza nationala jurizarea se va face si în functie de calitatea înregistrarii audio/video.

Nota: Pentru faza nationala CD/DVD-urile vor cuprinde filmari simple, cap-coada, fara mixaj, fara videoclip. Pentru formatia de dans filmarea va cuprinde cadre pe ansamblu, fara focalizare doar pe 1-2 copii, (sa fie plan general). Se recomanda, dar nu este obligatorie, înregistrarea de la faza judeteana.

C. Sectiunea III - Arta muzical-coregrafica

Art. 1 - Sectiunea III cuprinde urmatoarele genuri:

 • obiceiuri si traditii ( obiceiuri de iarna, exclus sezatori);

Art. 2 - Durata de evolutie pentru genurile cuprinse la art. 1 este de max 5-6minute.

Art. 3 - Vârsta copiilor participanti la Sectiunea III este cuprinsa între 4 si 6 ani.

Art. 4 - Numarul copiilor cuprinsi în formatie este între 10 si 20.

Art. 5 - Pentru stabilirea ierarhiei concurentilor, juriul va acorda note pentru urmatoarele aspecte: autenticitatea repertoriului, prezenta scenica, concordanta între genul muzical si cel coregrafic, costumatie, interpretare, dictie; la faza nationala jurizarea se va face si în functie de calitatea înregistrarii audio/video.

D. Sectiunea IV - Arta dramatica

(nu este admisa la faza nationala)

Art. 1 - Sectiunea IV cuprinde urmatoarele genuri:

a. Povestire (monolog sau dialog) - fragment

b. Recitare (fabula, poezie).

Art. 2 - Durata de evolutie pentru genurile cuprinse la art. 1 este urmatoarea:

 • punctul a - 2 minute;
 • punctul b – 3 strofe (1-2 minute)

Art. 3 - Vârsta copiilor participanti la Sectiunea IV este cuprinsa între 4 - 6 ani.

Art. 4 - Pentru stabilirea ierarhiei concurentilor, juriul va acorda note pentru urmatoarele aspecte: text adecvat vârstei copiilor, abordarea unor creatii valoroase, interpretare, expresivitate, intonatie, dictie, calitatea recuzitei, prezenta scenica.

Capitolul IV - Dispozitii finale

Art. 1 - Îndrumatorii formatiilor au obligatia sa respecte precizarile privind numarul pieselor prezentate în regulament, timpul alocat fiecarui gen, vârsta de participare a copiilor, perioadele de înscriere si mentionarea timpului necesar pentru schimbarea tinutei copiilor în cazul participarii acestora la mai multe numere în program(faza zonala si judeteana). Asigura prezenta copiilor la locul desfasurarii concursului cu cel putin ½ ora înainte de intrarea în scena si au obligatia de a respecta programarea formatiilor, realizata de organizatori

Art. 2 - Îndrumatorii formatiilor care participa la faza judeteana îsi vor înregistra evolutiile propriilor formatii direct din concurs, (nu este obligatoriu), asigurându-si participarea pe baza de CD/DVD la faza nationala, conditia obligatorie fiind obtinerea ,,Premiului de excelenta"/ Premiului I.

Art. 3 - Organizatorii festivalului se obliga sa se ocupe de buna desfasurare si sa asigure:

 • locatia;
 • mediatizarea concursului (la toate nivelurile);
 • aparatura de sonorizare si redare;
 • atragerea de parteneri si sponsori;
 • elaborarea programului de desfasurare;
 • mentinerea legaturii cu ceilalti organizatori si cu inspectorul de specialitate;
 • cooptarea persoanelor potrivite pentru constituirea juriului si pentru prezentarea programului;
 • elaborarea si completarea diplomelor;
 • întocmirea rapoartelor finale ce contin date cantitative si calitative referitoare la desfasurarea fazelor zonale, a celei judetene si nationale.

Art. 4 - Cheltuielile administrative si de transport pentru formatiile participante vor fi suportate de catre unitatile de învatamânt, de parteneri (parinti, primarii, altii) si sponsori.

Art. 5 - Taxa de participare perceputa de organizatori se justifica prin: asigurarea locatiei, mediatizare (afise, invitatii, benere), programe, jurizare, protocol, trofeu, placheta, administrarea site-ului festivalului (www.festivalulvoinicelul.ro).

Art. 4 - Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti participantii.

Nerespectarea acestora atrage dupa sine depunctarea formatiilor sau excluderea din concurs!

alka